BMD tekent samenwerkingsovereekomst met Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek

6 October 2021